Nokia ще бъдат първите и може би едни от най-неконвенционалните пионери във вибриращите татуировки. Точно така, компанията е решила и в момента патентира изработката на вибрираща магнетична татуировка. Някой ден ще ни известява при входящо повикване, получаване на съобщение, календарно събитие или от какво друго се сетите, че бихте искали да получите известие. Говори се, че Nokia се инспирирали от вибрациите, които имат някои HTC телефони, които при докосване на някоя иконка или изиграване някаква игра самото устройство “откликва” и започва да вибира, като “живо”. Това, според Nokia съживявало устройството и го правело по-привлекателно. Такъв ефект щял да се получи и благодарение на тези татуировки.
Така наречената „вибирираща татуировка” ще бъде татуирана/щампована/впръскана върху кожата на потребителя. Тя ще бъде изработена от феромагнетичен материал, който ще бъде синхронизиран с ответното устройство. Ще може да бъде поставена или на ръката, коремните мускули, пръст или нокътя. Потребителят ще има възможност да си избере различни вибрации , които да го алертират, когато телефонът му зазвъни. Представете си, че това е тип чип, който ще трябва да бъде поставен във вас (нека не забравяме, че татуирането има доста инвазивен ефект), както и че това би довело до странични проблеми, свързани най-вече с медицински грижи.
Трябва да признаем, че този път Nokia наистина стигнаха технологичните бариери. Дали обаче този метод ще се хареса на широката публика или ще бъде само краткотраен писък на модата, самите потребители ще покажат.