Microsoft разработват начин, чрез който ще можем да управляваме компютрите чрез микрофон и колонки. Новата технология наречена SoundWave се базира на Доплеровия ефект, който може да обвърже промяната на честотата с движението, като по този начин засича движение. За да бъде това възможно, компютъра пуска високочестотни звукови вълни, след което микрофона слуша за ехото и определя позицията на ръката. Резултатите за сега не са кой знае колко впечатляващи, но самата технология е иновативна и може би ще я видим в бъдещите версии на Windows.

YouTube Preview Image