Регистрите на новият Windows 8 показват, че той ще има 8 различни версии. Това са.

  • Windows 8 Starter
  • Windows 8 Home Basic
  • Windows 8 Home Premium
  • Windows 8 Professional
  • Windows 8 Professional Plus
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Enterprise Eval
  • Windows 8 Ultimate
  • Windows 8 ARM edition

Това е взето от бетата на Windows 8, за това още не е сигурно дали това са финалните версии. Повече информация очаквайте скоро.