След полемиките около подписването на споразумението ACTA, тази събота ще се състоят редица протести из целия свят. В София той ще се състои пред НДК в 11:00 часа на 11.02.2012. Не е трудно да се избегнат и главно негативните мнения по този въпрос. В известни медии и сайтове за новини, недоволни български интернет потребители изказват своята позиция и споделят, какво точно ще отнеме въвеждането на АСТА. Долу може да прочетете и няколко от техните становища, и да споделите вашите.

“* ACTA Дава право на граничния и митнически контрол да обискират лични вещи за проверка на нарушение на копирайта. Не е необходима заповед от съда.
* ACTA Налага на провайдерите и хостерите задължение да следят за съблюдаването на копирайта от своите абонати и да предоставят информация при първо поискване . Не е необходима заповед от съда.
* ACTA Въвежда углавна отговорност за нарушаване на правата на интелектуалната собственост във всички страни, подписали АСТА, даже ако законодателството на конкретната страна не предвижда такава отговорност.
* ACTA Въвежда углавна отговорност за заобикаляне на DRM (Digital rights management, технически средства за защита на авторските права ) по какъвто и да е начин. Въвежда забрана за разпространяване на какъвто и да е софтуер, позволяващ игнорирането на DRM, даже ако той може да се ползва и за други цели.
* ACTA Узаконява изземането и ликвидирането на предмети с фалшиви фирмени знаци без право на компенсация.
* ACTA Дава право на управляващия комитет на ACTA да прави допълнения към съглашението, които встъпват в сила незабавно, без разглеждане и ратификация от страните-участнички. ”

“Патентните закони в УСА са смешни. Позволяват патентоване на неща, които в Европа никой дори не би си помислил да патентова, а камо ли да успее. АКТА ще постави европейските и българските фирми в неравностойно положение, защото смешни американски патенти ще важат в България и целият ни бизне с заплашен от серия дела за авторски права за всякакви глупости. Презумпцията, че българската фирма трябва да докаже, че не е нарушила патент е още по-голяма заплаха за завеждане на дела срещу конкуренцията.”

“За всеки труд трябва да се плаща. Авторите трябва да получат достойно възнаграждение за труда си. По това спор няма. Авторите НЕ ПРИТЕЖАВАТ творбите си. Трудът им е заграбен от разни мюзикаутори които са аутори колкото свиня е нобелов лауреат. Авторите сами продават авторските си права, защото са изнудени, излъгани или не им се занимава да организират продажбата на труда си и избират лесното. Посредниците изнудват на свой ред и потребителите като диктуват монополни условия. Унесени в лакомия”