След като хакерите от The iPhone Dev пуснаха своят софтуер за отключване на iPhone 4s / iPad 2s, устройствата отключени за 2 дни наброяват приблизително 1 милион, споделиха те. Също така е интересно да споменем, че процесорът А5 в новият iPhone 4s и iPad 2s им е създал малко проблеми и затова те са се забавили с пускането на хака.