България се оттегля от споразумението АСТА, поне докато не се стигне до единно решение от всички държави-членки на ЕС.

След Герамния и Полша, България бе една от първите страни, които се отказа от глобалната идея за ратифициране на “Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА)”. Протестите из цяла Европа имаха за цел да бойкотират въвеждането на интернет забрани, както и теми от такъв вид да бъдат обсъждани при затворени врати. Въпреки все още продължаващите дебати на тази тема, най-вече в ЕС, нашата държава избира да изчака в запор крайното становище на Евросъюза. Това евентуално би сложило край на това споразумение или би продължило действията по неговото имплементиране.

След протеста в София на 11.02.2012, Forbes публикува, че министърът на икономиката и енергетика на България – г-н Трайчо Трайчев има собствено мнение по въпроса с АСТА. В това кратко изказване, Трайчев изразява своето песимистично отношение по въпроса за правата и регулация на индустриите, които според него, все още не са достигали нивото на дигитално развитие, за да може да бъдат управлявани. Допълнително той споделя още, че човешките права винаги трябва да бъдат поставяни над авторските такива.