Иранското министерство на петрола е било подложено на интернет атака, която е била успешна и в момента 90% от износа на петрол е спрян. Компютърният вирус е ударил вътрешната мрежа на министерството и националната петролна компания, като няколко петролни фабрики са били изключени от интернет като предпазна мярка.

За радост на Иранското правителство добивът на петрол не е бил засегнат.